Заблокированные страницы по инструкциям

Инструкции robots.txt

UrlПричина/Инструкция
http://r-r.kz/shop/checkout/?add-to-cart=43495
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=39000
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38996
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38505
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38497
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38492
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38487
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38482
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38477
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38954
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38472
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38467
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38446
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38436
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38451
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38415
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38517
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39409
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39407
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39383
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39355
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39353
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39351
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39259
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39243
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39228
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39226
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39223
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/zhenskie-chasy/?add-to-cart=39222
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/zhenskie-koshelki-klatchi/?add-to-cart=38523
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=39011
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=39005
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39222
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39221
http://r-r.kz/category/moda/zdorove-i-krasota/?add-to-cart=43298
http://r-r.kz/category/moda/zdorove-i-krasota/?add-to-cart=43301
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37373
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37374
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37379
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37342
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37375
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37286
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37285
http://r-r.kz/zhenskie-chasy/?add-to-cart=37289
http://r-r.kz/product-category/muzhskie-portmone/?filter_brend=410
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39223
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39224
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39225
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38512
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38533
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38528
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38441
http://r-r.kz/category/moda/odezhda-obuv-i-aksessuary/aksessuary/muzhskie-portmone/?add-to-cart=38431
http://r-r.kz/category/dom-i-sad/obustrojstvo-doma/stroitelnye-materialy/sotovyj-polikarbonat-poligal/?add-to-cart=43341
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39233
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39232
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39231
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39229
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39228
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39227
http://r-r.kz/category/moda/yuvelirnye-izdeliya-i-chasy/naruchnye-chasy/muzhskie-chasy/?add-to-cart=39226
http://r-r.kz/product-category/zhenskie-koshelki-klatchi/?filter_brend=399