Все ссылки сайта:

Навигация Тип Откуда Куда Индексация Тип анкора Анкор Alt/Title
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzfollowТекстовый27
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйCAB Abstracts
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.cabi.org/vetmedresourcefollowТекстовыйVetMed Resource
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйAgricultural Engineering Abstracts
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.tandfebooks.com/followТекстовыйTayolr&Francis eBooks
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.tandfonline.com/followТекстовыйTaylor & Francis Online
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.rmeb.kz/followТекстовыйРеспубликалық жоғары оқу орындары арасындағы электронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kzhttp://elibrary.ru/followТекстовыйРесей ғылыми электронды ктапханасы
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.springerlink.com/followТекстовыйSpringerLink
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.isiwebofknowledge.com/followТекстовыйTHOMSON REUTERS
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.sciencedirect.com/followТекстовыйElsevier
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.kazneb.kz/followТекстовыйҚазақстандық ұлттық электронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.uchet.kz/followТекстовыйПортал Учет.kz
Внеш. http://kazatu.kzhttp://e.lanbook.com/followТекстовыйКЭЖ «ЛАНЬ баспасы»
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.polpred.com/followТекстовыйОбзор СМИ на polpred.com
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.kazakhstanVSL.org/followТекстовыйВиртуалдыK Cылыми ктапхана
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.portal.euromonitor.com/followТекстовыйEuromonitor International
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=163873511&hash=94e3c15c04058688followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/video_ext.php?oid=170534123&id=163999217&hash=0d3d7ae57de31bb3followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.youtube.com/embed/MHFOtmE-J0I?feature=player_detailpagefollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=165572826&hash=6b9afcf985f18f69followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйКазахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_rus.phpfollowТекстовыйТестирование для подготовки к ЕНТ
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйTitle=Текущий месяц
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйCAB Abstracts
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.cabi.org/vetmedresourcefollowТекстовыйVetMed Resource
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйAgricultural Engineering Abstracts
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.tandfebooks.com/followТекстовыйTayolr&Francis eBooks
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.tandfonline.com/followТекстовыйTaylor & Francis Online
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.rmeb.kz/followТекстовыйРеспубликанская межвузовская электронная библиотека
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://elibrary.ru/followТекстовыйРоссийская научная электронная библиотека
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.springerlink.com/followТекстовыйSpringerLink
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.isiwebofknowledge.com/followТекстовыйTHOMSON REUTERS
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.sciencedirect.com/followТекстовыйElsevier
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.kazneb.kz/followТекстовыйКазахстанская национальная электронная библиотека
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.uchet.kz/followТекстовыйПортал Учет.kz
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://e.lanbook.com/followТекстовыйЭБС «Издательство ЛАНЬ»
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.polpred.com/followТекстовыйОбзор СМИ на polpred.com
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.kazakhstanVSL.org/followТекстовыйВиртуальная Научная Библиотека
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.portal.euromonitor.com/followТекстовыйEuromonitor International
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=163873511&hash=94e3c15c04058688followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/video_ext.php?oid=170534123&id=163999217&hash=0d3d7ae57de31bb3followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.youtube.com/embed/MHFOtmE-J0I?feature=player_detailpagefollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=165572826&hash=6b9afcf985f18f69followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйРасписание занятий
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйОбразовательный портал
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронная библиотека
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=ruhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйS.Seifullin Kazakh Agro Technical University
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйTitle=Текущий месяц
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйCAB Abstracts
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.cabi.org/vetmedresourcefollowТекстовыйVetMed Resource
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.cabdirect.org/followТекстовыйAgricultural Engineering Abstracts
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.tandfebooks.com/followТекстовыйTayolr&Francis eBooks
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.tandfonline.com/followТекстовыйTaylor & Francis Online
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://e.lanbook.com/followТекстовыйE LS “LAN' Publisher”-
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.polpred.com/followТекстовыйОбзор СМИ на polpred.com
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.kazakhstanVSL.org/followТекстовыйVirtual Science Library
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.portal.euromonitor.com/followТекстовыйEuromonitor International
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=163873511&hash=94e3c15c04058688followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/video_ext.php?oid=170534123&id=163999217&hash=0d3d7ae57de31bb3followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.youtube.com/embed/MHFOtmE-J0I?feature=player_detailpagefollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/video_ext.php?oid=-43846897&id=165572826&hash=6b9afcf985f18f69followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйClasses Schedule
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйEducational Portal
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйElectronic Library
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?lang=enhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=3&nid=5023&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzhttp://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйСабаK кестес
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://portal.kazatu.kz/followТекстовыйБлм порталы
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://platonus.kazatu.kz/followТекстовыйPlatonus
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://portal.kazatu.kz/e-booksfollowТекстовыйЭлектронды ктапхана
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://akorda.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.edu.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.minagri.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://online-expo2017.com/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://group-global.org/ru/landing/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.e-history.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.magna-charta.org/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://eacea.ec.europa.eu/tempusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundusfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.nauka.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.youth.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://karaganda-region.gov.kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://bmtv.kz/kz/followИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://www.fincenter.kz/followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://kazatu.kzfollowИзображение
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://vk.com/aidos_kakimzhanovfollowТекстовыйАйдос Какимжанов
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://vk.com/makeinkzfollowТекстовыйМадияр Рахман
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://vk.com/aidiefollowТекстовыйАйдие Айдарбеков
Внеш. http://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021http://metrika.yandex.ru/stat/?id=19630453&from=informernofollowИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=rufollowТекстовыйРУС
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?lang=enfollowТекстовыйENG
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5023followТекстовыйАKпарат
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5018followТекстовыйJытай ХалыK РеспубликасыныS ресми делегациясы JазАТУ-да
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5016followТекстовый«Шебер Kол™нершлер» клубы шеберлк саCатын ™ткзд
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5021followТекстовыйБасKарма т™раCасыныS Астана KаласындаCы жaмыс берушлермен кездесу
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&nid=5002followТекстовый«JазАТУ Kaрамасы» финалCа ™тт
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый15.10.2015 - Белсенд жастар БасKарма т™раCасымен кездест
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовый2015 жылы 13 Kазан к_н С.Сейфуллин атындаCы JазаK агротехникалыK университетнS БасKарма т™раCасы,
профессор А.J.К_ршбаев белсенд студенттермен ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followТекстовыйТолығырақ...
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?type=news&id=1&lang=kz&nid=4992followИзображение
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=946&lang=kzfollowТекстовый«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетнң даму
қоры» қоғамдық қоры
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=42&lang=kzfollowТекстовыйЖол ж_ру сызбасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=515&lang=kzfollowТекстовыйДизайн кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=785&lang=kzfollowТекстовый€скери кафедрасы
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=2274&lang=kzfollowТекстовый2014 жылдыS _здк т_лектернS т_йндемес
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1089&lang=kzfollowТекстовыйУниверситетшлк нормативтк Kaжаттар
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=1063&lang=kzfollowТекстовыйBылым ж‰не инновациялыK Kызмет департамент
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=724&lang=kzfollowТекстовыйBылыми институттар ж‰не орталыKтар
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=716&lang=kzfollowТекстовыйБиотехнология ғылыми-зерттеу институты
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=805&lang=kzfollowТекстовыйЭнергия үнемдеу және блм тарату орталығы
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=907&lang=kzfollowТекстовыйКонструкторлық бюро
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=896&lang=kzfollowТекстовыйBылыми жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=913&lang=kzfollowТекстовыйҒылыми басылымдардағы жарияланымдар
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=673&lang=kzfollowТекстовыйЖас Cалымдар кеSес
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=340&lang=kzfollowТекстовыйБайланыс ақпараты
Внеш. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://portal.agun.kz/ent/sp_predmet_kaz.phpfollowТекстовый`БТ-Cа дайындалуCа арналCан тестлеу
Внеш. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://portal.kazatu.kz/obshezh/followТекстовыйОбщежития КАТУ им.С.Сейфуллина
Внут. http://kazatu.kz/?id=291&lang=kzhttp://kazatu.kz/?id=291&lang=kzfollowТекстовыйЭкономикалыK теория ж‰не KaKыK кафедрасы